แอพ Messenger เป็นสี่เหลี่ยม แชทเฮดไม่ขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจาก Webmaster

แอพ Messenger เป็นสี่เหลี่ยม แชทเฮดไม่ขึ้น หลังอัปเดต ไม่เต็ม มองไม่เห็นตอนพิมพ์
พบผู้ใช้งาน Andorid บางรุ่นหลังอัปเดต Facebook Messenger แล้วมีปัญหาแอพ Messenger เป็นสี่เหลี่ยมใช้งานไม่ปกติ บางรายมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้เด้งหลุดออก
notifications-Messenger2.jpg

สำหรับปัญหาดังกล่าวเกิดจากมือถือบางรุ่นในฟีเจอร์ของ แชทเฮด (Chat Head) ปกติแล้วเมื่อเปิดใช้งาน เวลามีข้อความใหม่ จะแสดงการแจ้งเตือนหรือที่เรียกว่า แชทเฮด มาบนหน้าจอของเรา และอาจตัวเลขบอกจำนวนข้อความ
notifications-Messenger3.jpg

แต่หลังจากอัปเดต Android 11 แอพ Messenger จะไม่แสดง Chat Head อาจต้องเข้าไปตั้งค่าให้แสดงใหม่

หากใครมีปัญหานี้ให้แก้ไขดังต่อไปนี้ไปที่การตั้งค่า
-เลือก แอพและการแจ้งเตือน
-เลือกการแจ้งเตือน (มือถือบางรุ่นอาจให้เลือกขั้นสูงก่อน)
-คุณจะเห็นเมนู บับเบิล ปิดอยู่
-แตะเข้าไปข้างใน เลือก อนุญาตให้แอปแสดงบับเบิล

ส่วนในแอพ Messenger ให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้
-แตะเลือกที่รูปโปรไฟล์ของเรา
-เลือกการแจ้งเตือน ให้เปิดการแจ้งเตือน
notifications-Messenger4.jpg

-กลับมาที่เมนูที่แตะที่รูปโปรไฟล์ใหม่
-เลือก “ฟองคำพูด” หรือ “แชทเฮด”
-ถ้าเป็นคำว่า แชทเฮด ให้เปิดได้เลย
-ถ้าคำเป็น ฟองคำพูดให้แตะเข้าไป แล้วเลือก “การสนทนาทั้งหมดแสดงเป็นบับเบิลได้”
notifications-Messenger5.jpg

การตั้งค่าดังกล่าว อาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่มือถือบางรุ่นบางยีห้อแต่ก็จะหน้าตาคล้ายๆกัน

สำหรับปัญหามือถือบางยี้ห้อ ที่พบคือ Xiaomi เห็นบ่นกันในกลุ่มว่าหลังอัปเดตแล้ว Messenger เป็นสี่เหลี่ยม ขึ้นไม่เต็มจอ แล้วใช้งายยาก บางรายไม่สามารถเห็นข้อความขณะพิมพ์ส่งข้อความ (บางคนแก้ปัญหาตรงปรับความสูงของแป้มพิมพ์ให้ต่ำ) ตอนนี้ปัญหานี้เหมือนจะเป็นกันมาก ตรงนี้อาจต้องรอให้มีการอัปเดตมาแก้ไขปัญหานี้ต่อไปยังไม่มีวิธีแก้ที่ชัดเจนออกมานะครับ

cron