ขายฝาชี งานแฮนด์เมด(Food Cover)

คำเตือน: ทางเว็บบอร์ดของเราเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้น!!

ขายฝาชีงานแฮนด์เมด 100% มี 3ขนาดนะครับ.

-ฝาชีทรงสูง
-ฝาชีขนาดเล็ก
-ฝาชีขนาดใหญ่


ฝาชีรูปที่4.jpg

ฝาชีรูปที่3.jpg

ฝาชีรูปที่1.jpg

ป้ายแขวน สินค้า OTOP
ป้ายฝาชีแบบใหม่.png

งานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๔๘ จาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี
งานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ.jpg

โล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๔๘
โล่ประกาศเกียรติคุณ.JPG

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.เลขที่ ๑๘๘/๒๕๔๖)
001.jpg

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่!! ร้านสกายไฮเน็ตเวิร์ค โทร 089-877-3244 คุณเล็ก
หรือ 097-226-1586 คุณเจี๊ยบ

cron